21.1.16

မရဘူးအာဘြားေပးတဲ့ - ျမန္မာစစ္စစ္

လံုး၀ျမန္မာစစ္စစ္

နာရီ၀က္ေက်ာ္ အမွန္အကန္ဗ်င္းတာဗ်ာ

ဗ်င္းတာမွ ပံုစံကို မ်ိဳးစံုေနတာဘဲ

ေဆာ္ေလ ေဘာ္ဒီသြယ္သြယ္ အိုးေတာင့္ေတာင့္ေလး

အေပးေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္ဗ်ာ

ဘဲကိုအတင္း ဘာဂ်ာေတာင္မွုတ္ခိုင္းေနေသးတယ္

ဘဲကမမွုတ္တာကို မရဘူး အာဗြားေပးတဲ့

ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္ပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++++


4 comments: